Вести

У Академији техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Пирот 1.октобра организована је свечана додела индекса. Ове године Висока школа струковних студија за образовање васпитача, која је сада у склопу Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш, уписала је стоту генерацију студената. Индексе је студентима уручио председник Академије, др Срђан Јовковић, проф. струк. студ., а добродошлицу им је пожелела и др Емилија Поповић, проф. струк. студ. и руководилац Одсека Пирот.