Конкурс

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕК ПИРОТ

Заједнички конкурс Основне струковне студије_2022-2023

Заједнички конкурс Мастер струковне студије_2022-2023

Заједнички конкурс Специјалистичке струковне студије_2022-2023

За све информације око уписа можете се обратити преко електронске поште на адреси:
prijemnipirot2022@akademijanis.edu.rs

ИНФОРМАТОР 2022