Конкурс

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕК ПИРОТ

Информације о конкурсу још увек нису доступне

За све информације око уписа можете се обратити преко електронске поште на адреси:
prijemnipirot2021@akademijanis.edu.rs

ИНФОРМАТОР 2021