Tрибинa ДЕТЕ: КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА, УМЕТНОСТ

На трибини ДЕТЕ: КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА, УМЕТНОСТ  21. 2. 2019. у 14 часова др Јован Љуштановић и др Љиљана Пешикан Љуштановић одржаће предавање “Модерна концепција детињства у  Вуковом Рјечнику”.