Савет школе

Председник Савета Школе

Др Љубиша Михајловић, професор струковних студија.

Заменика председника Савета Школе

Др Јелена Вељковић Мекић, професор струковних студија.

Чланови Савета Школе су:

Из реда наставног особља:

 др Бојана Николић,

др Јелена Вељковић Мекић,

др Драгана Драгутиновић

др Љубиша Михајловић,

мр Ивица Панић и

Сања Петровић

Из реда ваннаставног особља:

Ненад Џунић

Мића Тричковић

Из реда студената Школе:

Кристина Николић

Милица Миленковић

Избор председника и заменика председника Савета сколе 2018

Верификација мандата цлановима савета 2018


Избор председника и заменика председника Савета сколе 11 04 2017

Верификација мандата члановима савета 11 04 2017

Чланови Савета Школе:

а) Представници Школе:

Из реда наставног особља:

др Бојана Николић,

др Мирјана Станковић Ђорђевић,

др Јелена Вељковић Мекић,

др Иван Стаменковић,

Јасмина Панић,

Сања   Петровић

др Драгана Драгутиновић и

др Радиша Ратковић

Из реда ваннаставног особља:

Душица Живковић

Радован Живковић и

Ненад Џунић

Представници студената:

  1. Ћирић Катарина- студент прве године
  2. Милена Миленковић- студент друге године
  3. Маријана Миладиновић- студент треће године

Заменици представника Савета школе су:

  1. Коцић Јована- студент прве године
  2. Невена Бабанић- студент друге године
  3. Милан Видановић- студент треће године

Одлуке Савета

Одлука о усвојеном кодексу академског интегритета

Одлука о усвојеном кодексу професионалне етике

Дневни ред седница

  1. год.

Дневни ред Савета,28. 04.2016.

Дневни ред Савета,22.02.2016.

Дневни ред Савета,23.12.2016.

Дневни ред Савета,11. 04.2016.

Дневни ред Савета,01.11.2016.

Дневни ред Савета,29.03.2016.