Промене у распореду испита

Извршене су промене у распореду полагања испита за предмете
Елементарне игре у природи и Корективне игре као и за предмете на специјалистичким студијама Координисање васпитно – образовним радом 1 и Координисање васпитно – образовним радом 2.

Промене можете погледати у распоредима:

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА 2018 2019

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА 2019 специјалистичке