Правна служба

Снежана Ђелић Милошевић

010/313-710
snezana.djelic.milosevic@akademijanis.edu.rs