Najnovija vest

Тридесет и четврта седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 17. октобра 2019. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Висока техничка школа струковних студија, Звечан

МСС – Машинско инжењерство, за 16 студената у седишту

2. Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

МСС – Информационе технологије, за 32 студента у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет у Суботици

ОАС – Васпитач, за 15 студената у седишту, за извођење на мађарском језику

2. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Пирот

МСС – Струковни мастер васпитач, проширење акредитације повећањем броја студената са 30 на 60 студената у седишту

Оригиналну вест можете прочитати и на сајту НАТ-а

https://www.nat.rs/2019/10/18/34-sednica-kapk-odrzana-17-oktobra-2019-godine/