Акредитација

Акредитација 2021

Уверење о акредитацији – Пословни информациони системи (Одсек Пирот) – 2021

Одлука о акредитацији  – Пословни информациони системи (Одсек Пирот) – 2021

Акредитација 2019

Допуна уверења о акредитацији студијског програма Мастер струковних студија (МСС) Струковни мастер васпитач

Уверење о акредитацији мастер струковне студије 2019

Одлука о акредитацији студијског програма мастер 2019

Акредитација 2017

Уверење о акредитацији школе  2017

Одлука о акредитацији школе 2017

Уверење о акредитацији програма основне струковне студије 2017

Одлука о акредитацији програма основне струковне студије 2017

Уверење о акредитацији програма специјалистичке струковне студије 2017

Одлука о акредитацији програма специјалистичке струковне студије 2017

КЊИГА ПРЕДМЕТА основне струковне студије

КЊИГА ПРЕДМЕТА Специјалистицке студије

Акредитација 2012

Допуна дозволе за рад 2013
Одлука основни
Одлука специјалистички
Уверење о акредитацији 2012

Акредитација 2007

Уверење о акредитацији 2007