Распоред одбране завршних радова

Основне студије

Четвртак, 1. 7.  2021. у 10, 00 часова

Кандидат:

Марта Васов  14/16

Ментор:

Др Татјана Марковић, проф. струк.студ.

Чланови комисије:

др Драгана Драгутиновић, проф. струк. студ.

др Бојана Николић, проф. струк. студ.

Понедељак, 5. 7.  2021. у 10, 00 часова

Кандидат:

Иван Маринковић  46/11

Ментор:

др Бојана Николић, проф. струк. студ.

Чланови комисије:

др Драгана Драгутиновић, проф. струк. студ.

др  Јелена Вељковић Мекић проф. струк. студ.

Среда, 7. 7.  2021. у 12, 00 часова

Кандидат:

Драгана Маринковић  7/17

Ментор:

Др Валентина Костић, проф. струк.студ.

Чланови комисије:

др Бојана Николић, проф. струк. студ.

др Драгана Драгутиновић, проф. струк. студ.

Специјалистичке струковне студије

Јун, 2021.

Субота 26. 6. 2021. u 11, 00 часова         

Кандидат:

            Слађана Додиг, 17/18

Ментор:

др Љубиша Михајловић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

др Емилија Поповић, проф.струк.студ.

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

др Мирјана Марковић,  проф.струк.студ.

Мастер струковне студије

Јул, 2021.

Четвртак, 1. 7. 2021. u 10, 30  часова     

Кандидат:

            Нада Петковић, М 60/19

Ментор:

др Татјана Марковић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Оливера Стефановић, представник ПУ

 

Четвртак, 1. 7. 2021. u 11, 00  часова       

Кандидат:

            Наташа Бузгановић, М 47/19

Ментор:

др Татјана Марковић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Оливера Стефановић, представник ПУ

 

Четвртак, 1. 7. 2021. u 11, 00  часова        

Кандидат:

            Оливера Пајић, М 46/19

Ментор:

др Татјана Марковић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Оливера Стефановић, представник ПУ

 

Среда, 7. 7. 2021. u 13, 00  часова       

Кандидат:

            Милица Владић, М 8/20

Ментор:

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

др Мирјана Станковић Ђорђевић, проф.струк.студ.

Оливера Стефановић, представник ПУ

 

Среда, 7. 7. 2021. u 13, 30  часова       

Кандидат:

            Милка Цолић, М 39/19

Ментор:

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

др Јелена Вељковић Мекић, проф.струк.студ.

Славица Антић, представник ПУ

Субота, 10. 7. 2021. у 10, 00  ч.         

Кандидат:

            Сања Поповић, М 39/20

Ментор:

др Љубиша Михајловић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Бојана Николић, проф.струк.студ

др Јелена Вељковић Мекић, проф.струк.студ.

Оливера Стефановић, представник ПУ