Распоред одбране завршних радова

Основне студије

Петак, 2. април у 11, 00 часова

Кандидат:

Милица Хаџи-Пешић 72/13

Ментор:

др Драгана Драгутиновић, проф. струк.студ.

Чланови комисије:

др Јелена Вељковић Мекић проф. струк. студ.

др Бојана Николић, проф. струк. студ.

Мастер струковне студије

Април, 2021

Петак, 09. 04. 2021. u 11,00 часова      

Кандидат:

            Владанка Илић, М19/19

Ментор:

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

др Мирјана Станковић Ђорђевић, проф.струк.студ.

Јелена Јањић, представник ПУ