Центар за целоживотно учење

Центар за целоживотно учење

Одлука о оснивању Центра

Правилник о раду Центра

– Чланови Саветодавног одбора:

  1. Оливера Вуковојац, психолог, Директор ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот
  2. Ненад Петровић, Градска управа, Канцеларија за локални економски развој
  3. Марјан Ћирић, директор Економске школе Пирот

– Предлози програма стручног усавршавања Центра за целоживотно учење