Упис студената у другу, трећу годину и обнова године на основним студијама школске 2021/2022. године

Обавештење о упису студената у другу, трећу годину и обнови године на основним студијама школске 2021/2022. године

 

Јединствена ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 04. октобра 2021. године.
Приговори на јединствену ранг листу подносе се 0
5. октобра 2021. године до 12 часова,  лично у Студентској служби (обавезан Индекс).
Коначне ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 0
6. октобра 2021. године.

– Упис  и обнова свих година студија на основним студијама шк. 2021/2022. год. вршиће се од 07. и 08. октобра 2021. године онлајн.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године прилажу:

– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу)

И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (преузима се у студентској служби);

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад)

Студенти који уписују апсолвентски стаж ослобођени су плаћања семестралне уплате.