Распоред предавања на МСС у другом семестру

Настава у летњем семестар почиње 17.2.2021, а завршава се 31.5.2021.

Настава се организује суботом преко платформе Teams, а консултације и вежбе са предметним наставницима према Распореду консултација.

За изборне предмете студенти се опредељују на основу приложених силабуса, а пријаву обављају у студентској служби, или у тиму предмета који желе да слушају директно професору.

Распоред предавања Мастер струковне студије  II семестар 2020/21

Силабуси изборних предмета на МСС у II семестру 2021