Промена броја жиро рачуна

Поштовани студенти, обавештавамо Вас да ће се уплате вршити на следећи жиро рачун
бр. ж.р.: 840-2111666-06 са позивом на број: 04- број индекса студента (пример 04-30/18).