Продужен уписни року за упис на основним струковним студијама Шк. 2020/21.

Обавештење о продуженом уписном року за упис на основним струковним студијама Шк. 2020/21.

Он лајн пријављивање је могуће већ од данас, 10.07.2020. године. на страници http://pirot.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-pirot.

– Пријављивање кандидата у одсецима Ниш и Пирот обавиће се 13 и 14. јула у времену од 9-13 часова.

– Полагање пријемног испита одржаће се 15. јулa 2020. године у просторијама одсека Пирот и одсека Ниш  (кандидат се изјашњава приликом пријаве на конкурс где жели да полаже пријемни испит).

– Објављивање јединствене ранг листе 15. јула 2020. године.

– Упис примљених кандидата:

– 16. јула 2020. године, у времену од 9,00 до 13,00 часова

Комплетан текст конкурса можете погледати на линку: Кonkurs – I upisni rok 2020-21 produženi rok