Продужава се рок за пријаву на мастер струковним студијама

Пријављивање кандидата на мастер струковним студијама у просторијама Одсека Пирот или Одсека Ниш: од 04. до 14. октобра 2021. год. од 08 до 14 часова.

  • Објављивање коначне ранг листе 14. октобра 2021. године.
  • Упис примљених кандидата: 15. октобра 2021. године од 10 до 14 часова.