Програми сталног стручног усавршавања

Програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину одобрени од стране Завода за унапређивање васпитања и образовања чији су аутори професори АТВСС Ниш, Одсек Пирот:

-Холистички приступ музиком у васпитању и образовању
-Ликовна лабораторија
-Драмске игре у васпитању и образовању деце
-„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације
-Развијање васпитно – образвне праксе усмерене на односе

Програми су настали као један од резултата пројекта Keep Educating Yourself (KEY, Erasmus) и реализоваће се у новоотвореном Центру за целоживотно учење у Одсеку Пирот.