Овера семестра и пријава испита

Овера семестра и пријава испита ће се обављати преко новог портала за студенте који се налази на адреси https://studistest.akademijanis.edu.rs/prijava . Порталу можете приступити и преко менија на нашем сајту: Студентски сервис/СтудИС информациони систем.

Због кашњења око израде портала, рок за пријаву се продужава и биће од 8. до 10. јуна 2021. год.
Детаљно упутство за приступ порталу можете погледати на следећем линку: Упутство

Упутство за праћење школских мејлова