Обавештење

Обавештавају се студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија да  се, у складу са околностима, студенти који нису положили следеће предмете:

  • Увод у професију и професионална пракса
  • Интегративна пракса
  • Координисање васпитно-образовним радом
  • Стручно-интегративна пракса
  • Студијско-истраживачи рад

ослобађају плаћања преноса ЕСПБ за исте.