Обавештење – упис мастер струковне студије

Упис  и обнова свих година студија на мастер струковним студијама шк. 2021/2022. год. Вршиће се од 11. до 14. Октобра 2021. године онлајн.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године прилажу:

– доказ о уплати за трошкове уписа у наредну школску годину 5.000,00 динара на жиро-рачун академије број: 840-2111666-06, јединствени позив на број (видети свако за себе на свом налогу);

–доказ о уплати прве рате школарине (на жиро-рачун академије, број 840-2111666-06, јединствени позив на број (видети свако за себе на свом налогу) и закључен уговор о плаћању школарине у ратама (преузима се у студентској служби након уписа).