ОБАВЕШТЕЊЕ – Реализација наставе у летњем семестру

Наставно-стручно веће АТВСС на седници одржаној 18.02.2022.год донело је одлуку да се настава у летњем семестру школске 2021/2022 године у Одсеку Пирот у периоду од  21. фебруара до 25. марта 2022.године  реализује онлајн због неповољне епидемијске ситуације.

Студенти ће пре 25. марта, благовремено бити обавештени о даљем начину реализације наставе, уз напомену да су сви изгледи да ће се настава после овог датума  одвијати уз физичко присуство.

С обзиром на то да се врши усклађивање распореда са Одсеком Ниш, распоред предавања за студијски програм Пословни информациони системи биће накнадно објављен.

Настава за студенте Мастер струковних студија реализоваће се од 26. 02.2022. године, а распоред одржавања наставе – онлајн биће накнадно објављен.

 

АТВСС Одсек Пирот