ОБАВЕШТЕЊЕ – Реализација наставе

На седници Наставно-стручног већа АТВСС Одсека Пирот одржаној 25.03.2022.год. донета је одлука да се настава на ОСС на студијским програмима Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама и Пословни информациони системи, која је до сада реализована онлајн преко Microsoft Teams платформе,  од 04. 04. 2022. године реализује са физичким присуством.

Настава на Мастер струковним студијама ће се реализовати онлајн до краја школске 2021/2022 године.