Обавештење о упису

Полагање пријемног испита одржаће се 01. јул 2020. године у 10,00 часова у просторијама одсека Пирот и одсека Ниш  (кандидат се изјашњава приликом пријаве на конкурс где жели да полаже пријемни испит).

-Провера говорних и музичких способности кандидата обавиће се 1. јула 2020. године у 9,00 часова.

-Објављивање јединствене ранг листе до 02. јула 2020. године.

-Објављивање коначне ранг листе до 07. јула 2020. године.

-Упис примљених кандидата:

-08. и 09. јул 2020. године, буџетских студената, у времену од 9,00 до 13,00 часова

–  10. јул 2020. године, студената који се сами финансирају у времену од 9,00 до 13,00 часова