Обавештење о упису продужене године

Обавештавају се студенти да  се, у складу са околностима:

  • студенти основних струковних студија који нису положили само испите из посебних методика (Методика 2) и /или Интегративна пракса као и завршни рад ослобађају плаћања уписа за продужетак наредне године студија и  преноса ЕСПБ бодова за исте.
  • студенти мастер струковних студија који нису положили само испите из предмета Студијско-истраживачи рад 1 и 2, као и завршни мастер рад ослобађају плаћања уписа за продужетак наредне године студија и  преноса ЕСПБ бодова за исте.
  • студенти специјалистичких струковних студија који нису положили само испите из предмета  Координисање васпитно-образовним радом 1 и 2, као и завршни специјалистички рад ослобађају плаћања уписа за продужетак наредне године студија и  преноса ЕСПБ бодова за исте.