Обавештење о трећем састанку Erazmus+ пројекта

Од новембра 2018. године Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Пироту један је од партнера на КЕY (Keep Educating Yourself) пројекту у оквиру Erazmus + програма. Ово је пројекат из домена изградње капацитета у високом образовању и његов основни циљ јесте успостављање центара за целоживотно учење у оквиру високошколских установа које се баве образовањем будућих васпитача, а који ће служити за обуку васпитача и практичара и представљаће локалне центре за подучавање специјализоване за различите области (ИТ, инклузија, музика, уметност, физичко васпитање и образовање, итд.). Пројекат је окупио велики број партнера из Србије, Црне Горе, Словеније, Мађарске, Румуније и Велике Британије. Предвиђено је да пројекат траје три године, а да његови исходи буду од велике користи и студентима, али и искусним васпитачима и практичарима. Од почетка пројекта одржана су два састанка конзорцијума у Новом Саду, а трећи састанак одржаће се управо у Високој школи у Пироту 13., 14. и 15. марта.