Обавештење за студенте

Због пандемије узроковане вирусом ЦОВИД 19 и венредне ситуације у земљи, дошло је до немогућности реализације стручне педагошке праксе за студенте. Реализација педагошке праксе, била је предвиђена планом и програмом, у предшколским установама од 04.-15.05.2020.године. Након укидања ванредног стања и почетка рада вртића, овај део практичне наставе студенти ће реализовати,  када се стекну услови у предшколским установама. Наставља се са наставом  на начин као и до сада, без прекида односно у време када је требало реализовати педагошку праксу која је у овом моменту немогућа, наставља са реализацијом наставе.