Обавештење за студенте новог студијског програма – ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Обавештење за студенте Новог студијског програма – ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Шта је потребно од докумената за упис који је у суботу 16.10.2021. год

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 2.000,00 динара на жиро рачун
Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив на број 04.
– оригиналну диплому,
– оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
– извод из матичне књиге рођених и копију личне карте ако је са чипом – прочитану,
– две фотографије формата 4,5×3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду
података) у износу од 3.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних
студија,

– кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 4.800,00
динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-
06, позив на број 04 (укупан износ школарине је 48.000 динара која може да се плати у 10 рата).
– за стране држављане школарина износи 1.000 евра у динарској противредности

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.