Обавештења по предметима

АТВСС Ниш, Одсек Пирот

20.5.2021.

Резултати колоквијума из Културе говора.

Сара Ранђеловић 39/20 је добила оцену 7

Јованка Тодоровић 20/20 оцену 8

Остали нису положили.