Настава у летњем семестру 2020/21. год.

Настава у летњем семестру 2020/21. год., који почиње 17. фебруара 2021. године у Одсеку Пирот, у складу са препоруком МПНТР, реализоваће се у фебруару и марту 2021. године на даљину (on-line).  Практичне активности изводиће се на класичан начин уз поштовање прописаних епидемиолошких мера.