Методика развоја почетних математичких појмова 1


25.3.2020.

Поштовани студенти,
По редовном плану,  за 26.03.2020. био је предвиђен колоквијум из Методике развоја почетних математичких појмова. У садашњим условима, колоквијум не можемо реализoвати.
С обзиром на то да је ванредна ситуација, постављен је пример могућег теста за колоквијум. Сматрам да израда теста може сваком од вас пружити неке повратне информације о томе колико сте овладали градивом и дати вам смернице за даље учење.
Од наредне недеље имаћете домаће задатке. Што се тиче семинарских радова, морамо да променимо организацију израде – свако ће самостално радити семинарски.  Обавештења и упутства за домаћи и семинарски рад биће постављена на овој страници.

Срдачан поздрав,

Валентина Костић

PMP-Primer kolokvijuma


PMP-01

PMP-02

PMP-03

PMP-04

PMP-04-1

PMP-05

PMP-05-1


1.4.2020.

Материјал за предмет можете преузети са следећег линка: Линк