Мартовски испитни рок

ПОЗИВ СТУДЕНТИМА ОСС И  МСС ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ О ПОТРЕБИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА У ШК. 2020/21

Одлуком о изменама и допунама статута бр 01-1/99-2 АТВСС од 11.02.2021. год.  Донета је Одлука о увођењу мартовског испитног рока.

Како мартовски испитни рок није предвиђен Годишњим програмом рада АТВСС – Одсек Пирот, то је на седници НСВ АТВСС- Одсек Пирот донета одлука да се студенти ОСС И МСС изјасне о потреби реализације мартовског испитног рока.

С тога молимо студенте да се изјасне  о потреби  реализације ванредног мартовског испитног рока у периоду од 01. 03. 2021. до 06.03.2021. год. у писаној форми студентској служби Одсека Пирот, радним даном и суботом ( 06.03.2021.) до 14 часова.

Руководилац Одсека Пирот

др Емилија Поповић, проф.струк.студ., с.р.