Мартовски испитни рок

У складу са Одлуком о изменама и допунама Статута АТВСС бр. 01-1/99-3 од 11.02.2021. год. НСВ Одсек Пирот је на сед донело Одлуку о реализацији мартовског испитног рока у периоду од 15.03.2021. до 27.03.2021. год.

Пријава испита реализоваће се у периоду од 15.03.2021. до 18.03.2021. год.- on-line.

Линк за пријаву испита: http://pirot.akademijanis.edu.rs/prijava

Испити ће се организовати у периоду од 22.03.2021. до 27.03.2021. год. у просторијама Одсека Пирот уз поштовање предвиђених епидемиолошких мера.

Распоред испита биће накнадно објављен на огласној табли и сајту Одсека Пирот.