Конкурс за упис на основне струковне студије

Расписан је конкурс за упис студената у прву годину  студија првог степена основних струковних студија  у трогодишњем трајању у првом уписном року  у школској 2019/20.  години.

У Школској 2019/20. години Висока школа струковних студија за образовање  васпитача Пирот уписује , на студијски програм:
Програм за образовање васпитача деце у предшколским установама, у првом уписном року

60 студената на буџету и
40 самофинансирајућих студената

Детаље конкурса можете погледати на страници Упис 2019.