Конкурс за наставничке и студентске мобилности у оквиру KA1 ERASMUS

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да је расписан конкурс за наставничке и студентске мобилности у оквиру KA1 ERASMUS позива пројектне линије КА103. Све детаљне информације можете да нађете на:

https://vtsnis.edu.rs/konkurs-atvss-nis-za-odlaznu-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka103/

као и

https://vtsnis.edu.rs/konkurs-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-studiranja-i-obavljanja-studentske-prakse-na-univerzitetima-i-drugim-organizacijama-u-programskim-zemljama/

Поред два понуђена интеринституционална уговора (прилог Б), наставно особље може да аплицира за одлазне мобиности и код других високошколских установа уколико обезбеди са њима интеринстиционални уговор.