КОНКУРСНИ РОК-септембар школска 2019/20.

КОНКУРСНИ РОК-септембар школска 2019/20.

Други конкурсни рок траје од 02. До 13. Септембра 2019. Године

Пријављивање кандидата

Од 02. До 06. Септембра 2019. Године у времену од 9-13 часова

Провера музичких и говорних склоности и способности кандидата

обавиће се 10. Септембра од 9,00 часова

Полагање Теста из Српског језика и књижевности

Одржаће се 10. Септембра у 11 часова

Полагање Теста из Опште културе и информисаности

Одржаће се 10. Септембра у 13 часова

Објављивање резултата конкурса

Ранг листа

11. Септембра 2019. Године

Упис примљених кандидата

12. и 13. Септембра 2019. Године од 9 до 13 часова