Вести

20.9.2021.

Конкурс за мобилност наставног, ненаставног особља и студената.

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА, НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА И СТУДЕНАТА

1.6.2021.

Ради реализације студијског програма Пословни информациони системи – дуални модул,  Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Пирот потписала је уговор о сарадњи са привредним друштвом Tigar Tyres d.о.о са седиштем у Пироту, дана 11.05.2021 године.


У Академији техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Пирот 1.октобра организована је свечана додела индекса. Ове године Висока школа струковних студија за образовање васпитача, која је сада у склопу Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш, уписала је стоту генерацију студената. Индексе је студентима уручио председник Академије, др Срђан Јовковић, проф. струк. студ., а добродошлицу им је пожелела и др Емилија Поповић, проф. струк. студ. и руководилац Одсека Пирот.