Контакт

Ул. Ћирила и Методија 29
18300, Пирот

Тел фаx: 010/345-237
директор: 010/345-237
direktor@pakadem.edu.rs

Секретар: 010/313-710
sekretar@pakadem.edu.rs

Студентска Служба: 010/345-253
studentskasluzba@pakadem.edu.rs

Рачуноводство и благајна: 010/313-711
finansijskasluzba@pakadem.edu.rs

Жиро рачун за уплате за полагање испита, оверу семестра,  школарину и друга плаћања студената:
840-2111666-06 са позивом на број 04

E-mail:
vspirot@pakadem.edu.rs