Документа школе

 1. Статут Март 2018
 2. Правилник о студирању Март 2018
 3. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 4. Одлука о измени и допуни Статута 11.05.2015.
 5. Правилник о школарини
 6. Правилник о раду Комисије за квалитет
 7. Правилник о раду библиотеке
 8. Правилник о раду 2018
 9. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 10. Правилник о полагању испита
 11. Правилник о избору савета
 12. Систематизација са изменама март 2012
 13. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 14. Правилник о буџетском рачуноводству
 15. Пословник о раду савета школе
 16. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 17. Студентски ПАРЛАМЕНТ
 18. Одлука о ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ
 19. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 20. Одлука о измени правилника о избору у звање
 21. ПРАВИЛНИК-О-ИЗБОРУ-НАСТАВНИКА јун 2015
 22. Одлука о измени и допуни статута 2013
 23. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 24. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 25. Измена статута од06.2012.
 26. Годисњи известај 2011-12
 27. измена статута 052015
 28. Дозвола за рад
 29. Допуна дозволе за рад 2013
 30. правилник о упису 2013 14
 31. Правилник о заврсном раду основних студија
 32. правилник о заститним средствима
 33. Правилник о условима уписа
 34. Правилник о ускладјивању стечених стручних назива
 35. Правилник о упису
 36. Правилник о уџбеницима
 37. Правилник о студирању
 38. Правилник о струцној пракси
 39. Правилник о слузбеним путовањима 2018
 40. Правилник о поклонима функционера
 41. Правилник о издавацкој делатности 2014
 42. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 43. Правилник о унутрасњем узбуњивању 2015
 44. одлука о доносењу плана ЈН за 2015год
 45. ПЛАН ЈН ЗА 2015 ГОДИНУ
 46. СЕНОВНИК-08.10.
 47. Правилник о раду скриптарнице 2016
 48. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 49. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 50. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 51. Одлука о измени и допуни студијског програма основнних студија
 52. Пословник о раду Савета Сколе
 53. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 54. Кодекс професионалне етике
 55. Кодекс о академском интегритету
 56. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 57. Скала оцењивања 2018