Raspored konsultacija za izborne predmete

Raspored konsultacija 2017-18

Р.бр. Име и презиме наставника Дан Време
1. др Мирјана Станковић Ђорђевић Уторак

Среда

13- 14 h

11- 12 h

2. др Данијела Видановић Уторак 13- 14 h
3. др Емилија Поповић Понедељак 13- 14 h
4. др Душица Потић Петак 12- 13 h
5. др Александар Спасић четвртак 1330-1430
6. др Иван Стаменковић Четвртак 10- 11 h
7. др Мирјана Марковић Понедељак 11- 12 h
8. Сања Петровић Понедељак 10- 11 h
9. мр Ивица Панић Петак 10- 11 h
10. Сања Ковачевић Среда 13- 14 h
11. др Дејан Ђорђевић Среда 830– 900
12. др Бојана Николић Петак

Среда

12- 13 h

10- 11 h

13. др Радиша Ратковић Понедељак 10- 12 h
14. др Љубиша Михајловић Понедељак 12- 13 h
15. мр Љиљана Војкић Среда 8- 9 h
16. др Срђан Денчић Уторак 15- 16 h
17. др Татјана Марковић Понедељак

Уторак

11- 12 h

13 -14 h

18. др Јелена Вељковић Мекић Четвртак 12- 13 h
19. др Драгана Драгутиновић Среда 10- 11 h
20. Јасмина Панић Понедељак 9- 10 h
21. Валентина Костић Среда 10- 11 h
22. Драгана Јањић Уторак 11- 12 h