Predsednik Studentskog parlamenta:

Nevena Babanić- student druge godine

studentski.parlament@pakadem.edu.rs

Zamenik predsenika Studentskog parlamenta:

Radovan Cvetković- student treće godine

Članovi Saveta škole su studenti :

1. Ćirić Katarina- student prve godine

2. Milena Milenković- student druge godine

3. Marijana Miladinović- student treće godine

Zamenici predstavnika Saveta škole su:

1. Kocić Jovana- student prve godine

2. Nevena Babanić- student druge godine

3. Milan Vidanović- student treće godine

Članovi Nastavnog veća su studenti :

1. Katarina Jovanović- student druge godine

2. Jovana Stevanović- student treće godine

Zamenici predstavnika Nastavnog veća škole su:

1. Đokić Bogdan

2. Radovan Cvetković

Spisak članova Studentskog parlamenta
Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, za školsku 2016/17:

1. Đokić Bogdan,

2. Cvetković Radovan,

3. Miladinović Marijana,

4. Stevanović Jovana,

5. Vidanović Milan,

6. Babanić Nevena,

7. Milenković Milena,

8. Jovanović Katarina,

9. Kocić Jovana,

10. Ćirić Katarina,

11. Marjanović Jelena,

12. Kamenović Lazar,

13. Zdravković Katarina