Predsednik Studentskog parlamenta:

Ćirić Katarina – student treće godine

studentski.parlament@pakadem.edu.rs

Zamenik predsenika Studentskog parlamenta:

Marjanović Jelena – student treće godine

Članovi Saveta škole su studenti :

1. Kristina Nikolić – student prve godine

2. Milenković Milica- student treće godine

Zamenici predstavnika Saveta škole su:

1. Gošić Maja – student prve godine

2. Tančić Anđela – student druge godine

Članovi Nastavnog veća su studenti :

1. Ranđelov Petar – student prve godine

2. Olivera Zdravković – student treće godine

Zamenici predstavnika Nastavnog veća škole su:

1. Nikodijević Uglješa –  student prve godine

2. Veljković Milica- student druge godine

Odluka o izboru: Odluka za predsednika Studentskog parlamenta

 

Spisak članova Studentskog parlamenta za školsku 2018/19:

 

 1. Kocić Jovana
 2. Ćirić Katarina
 3. Marjanović Jelena
 4. Anđela Tančić
 5. Veljković Milica
 6. Katarina Petrović
 7. Maja Prokić
 8. Jovana Nikolić
 9. Olivera Zdravković
 10. Milica Milenković
 11. Petar Ranđelović
 12. Kristina Nikolić
 13. Ivana Jovanović
 14. Uglješa Nikodijević
 15. Gošić Maja