24.5.2017.

Ispiti iz predmeta Književnost za decu  biće održan 30.6. 2017. godine.

23.5.2017.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ KULTURE GOVORA  23.5.2017.

 

SLAVKOVIĆ ZORANA 8

IVANIŠEVIĆ IVANA 8

ILIĆ KATARINA 6

JELENA ĐORĐEVIĆ 7

ILIĆ ANDJELA 9

JOVANA ŽIVIĆ 8

MITIĆ KATARINA 10

RANČIĆ SANJICA 10

JOVANA KOCIĆ 7

MARIJA MARKOVIĆ 8

TODOROVĆ ANDRIJANA 9

RAJKOVIĆ JELENA 6

MARKOVIĆ JOVANA 6

DIMITRIJEVIĆ MARIJA 6

KITANOV MARIJA 7

ALEKSANDRA VESELINOVIĆ 8

ALEKSANDRA HRISTIOV 6

KOSTIĆ MILJANA 8

TAMARA DRAGANOVIĆ 7

DANICA KRSTIĆ 7

MILICA MILENKOVIĆ 6

KOSTIĆ MARIJA 6