Вести

Обавештење

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Пироту ставља на увид јавности  ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ по расписаном конкурсу за избор сарадника у звање асистента за научно наставну област Физичко васпитање, за ужу научно-стручну област Методика физичког васпитања, дана 18.05.2018. године, у трајању од 15 дана.

Извештај Комисије биће оглашен на огласној табли и сајту Школе до 04.06.2018. године.

Заинтересовани кандидати могу, у року оглашавања Извештаја, разгледати исти у библиотеци Школе, у времену од 9 – 14 часова.