Вести

Обавештење

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот је акредитовала студијски програм Мастер струковних студија. Више детаља око уписа на мастер струковне студије ускоро ће бити објављено на сајту школе.