Dečje likovno stvaralaštvo

3

Tradicionalna godišnja izložba dečjeg likovnog stvaralaštva i stvaralaštva za decu u okviru projekata studenata Visoke škole u njihovim predmetnim aktivnostima održava se u okviru Dečije nedelje u mesecu oktobru.

Izložba dečjih likovnih radova svake godine ovom gradu pruža izuzetnost i lepotu umetnosti najmlađih i osvežava likovnu scenu Pirota bogatstvom mašte i čiste radosti stvaranja. Crteži, slike, prostorne instalacije, radovi nastali u okviru različitih programa likovnog obrazovanja Visoke škole, pokazuju stečena  znanja iz opšte likovne kulture, vladanje likovnim tehnikama i materijalima i kreativno mišljenje u ovladavanju likovnim problemima. Uključivanjem u izlagačke aktivnosti i upoznavanjem sa procedurama u kreiranju postavke likovnih radova, studenti stiču i dodatno iskustvo važno u budućem profesionalnom radu.Ostvarujući saradnju sa institucijama kulture uviđaju značaj i lepotu promovisanja likovnog stvaralaštva od najranijeg uzrasta.

Dečje likovno stvaralaštvo 2018.

Dečje likovno stvaralaštvo, novembar 2017

Katalog Dečje stvaralaštvo 2015.

Galerija radova sa izložbe: Dečje likovno stvaralaštvo 2015.

Katalog Dečje stvaralaštvo 2014.

Galerija radova sa izložbe: Dečje likovno stvaralaštvo 2014.