INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE (IRO)

Koordinator za međunarodnu saradnju:

Sanja Kovačević
sanja.kovacevic@pakadem.edu.rs
iro@pakadem.edu.rs

ESPB koordinator:

Dr Aleksandar Spasić
aleksandar.spasic@pakadem.edu.rs

Saradnik:

Dr Bojana Nikolić
bojana.nikolic@pakadem.edu.rs