Emina Mladenović
010/313-711
emina.mladenovic@pakadem.edu.rs
finansijskasluzba@pakadem.edu.rs

Radovan Živković
010/313-711
radovan.zivkovic@pakadem.edu.rs
finansijskasluzba@pakadem.edu.rs

Dokumenta:

Završni račun za 2015. godinu

Predlog izmenjenog finansijskog plana za 2016