Strategija obezbeđivanja kvaliteta

Akcioni plan za sprovodjenje strategije kvaliteta

Odluka o imenovanju Komisije za kvalitet 2018

Izveštaj o samovrednovanju 2018

Izveštaj o kontroli kvaliteta nastave 2017 2018

Samovrednovanje zimski sem 2017 2018 deskriptivni izv

Izveštaj Obrazovne soc karakteristike studenata

Izveštaj o samovrednovanju 2017

samovrednovanje Letnji semestar 2016-17

Izvestaj o kontroli kvaliteta nastave 2016-17 statistika

Izvestaj o kontroli kvaliteta nastave 2016-17 statistika specijalisti zimski

Izvestaj o kontroli kvaliteta nastave2016-17 specijalisti statisktika

samovrednovanje specijalisticke 2016-17

Izveštaj o kontroli kvaliteta nastave zimski semestar 2017 statistika

Narativni izveštaj Samovrednovanje zimski semestar 2016 17

Izveštaj o samovrednovanju 2016

Izveštaj o kontroli kvaliteta nastave 2016 zimski semestar

Izveštaj o kontroli kvaliteta nastave
područje vrednovanja: Obrazovne, sociodemografske i motivacione karakteristike studenata upisanih u I godinu školska 2015/16 ( zimski semestar ) Извештај ( социодемографске… )

Izveštaj o kontroli kvaliteta nastave specijalističkih studija školska 2015/16 ( zimski semestar) Izveštaj o specijalističkim studijama

Samovrednovanje 2015-16 zim sem

Narativni izvestaj letnji semestar 2016

Izvestaj o kontroli kvaliteta specijalističkih studija školska 2015/16 (letnji semestar)

Izvestaj o kontroli kvaliteta 2016

 

ARHIVA:

Samovrednovanje, 2011-12.

Samovrednovanje, 2012-13.

Samovrednovanje, 2013-14.

Samovrednjovanje, 2014-15