Akreditacija 2017

Uverenje o akreditaciji škole  2017

Odluka o akreditaciji škole 2017

Uverenje o akreditaciji programa osnovne strukovne studije 2017

Odluka o akreditaciji programa osnovne strukovne studije 2017

Uverenje o akreditaciji programa specijalističke strukovne studije 2017

Odluka o akreditaciji programa specijalističke strukovne studije 2017

KNJIGA PREDMETA osnovne strukovne studije

KNJIGA PREDMETA Specijalisticke studije

Akreditacija 2012

Dopuna dozvole za rad 2013
Odluka osnovni
Odluka specijalistički
Uverenje o akreditaciji 2012

Akreditacija 2007

Uverenje o akreditaciji 2007