Izbor predsednika i zamenika predsednika Saveta skole 11 04 2017

Verifikacija mandata članovima saveta 11 04 2017

Članovi Saveta Škole:

a) Predstavnici Škole:

Iz reda nastavnog osoblja:

dr Bojana Nikolić,

dr Mirjana Stanković Đorđević,

dr Jelena Veljković Mekić,

dr Ivan Stamenković,

Jasmina Panić,

Sanja   Petrović

dr Dragana Dragutinović i

dr Radiša Ratković

Iz reda vannastavnog osoblja:

Dušica Živković

Radovan Živković i

Nenad Džunić

Predstavnici studenata:

1. Ćirić Katarina- student prve godine

2. Milena Milenković- student druge godine

3. Marijana Miladinović- student treće godine

Zamenici predstavnika Saveta škole su:

1. Kocić Jovana- student prve godine

2. Nevena Babanić- student druge godine

3. Milan Vidanović- student treće godine

 


Odluke Saveta

Odluka o usvojenom kodeksu akademskog integriteta

Odluka o usvojenom kodeksu profesionalne etike

Dnevni red sednica

2016. god.

Dnevni red Saveta,28. 04.2016.

Dnevni red Saveta,22.02.2016.

Dnevni red Saveta,23.12.2016.

Dnevni red Saveta,11. 04.2016.

Dnevni red Saveta,01.11.2016.

Dnevni red Saveta,29.03.2016.