Obaveštenje

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu stavlja na uvid javnosti  IZVEŠTAJ KOMISIJE po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanju nastavnik veština za naučnočno nastavnu oblast Pedagogija, za užu naučno-stručnu oblast uvod u profesiju i profesionalnu praksu, dana 25.09.2018. godine, u trajanju od 8 dana.

Izveštaj Komisije biće oglašen na oglasnoj tabli i sajtu Škole do 25.09.2018. godine.

Zainteresovani kandidati mogu, u roku oglašavanja Izveštaja, razgledati isti u biblioteci Škole, u vremenu od 9 – 14 časova.

Oglašeno dana:

25.09.2018. godine

Direktor Visoke škole strukovnih studija

za obrazovanje vaspitača  Pirot

dr Emilija Popović  s.r.