Konkurs za upis studenata III upisni rok

Raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu godinu  studija prvog stepena osnovnih strukovnih studija  u trogodišnjem trajanju u trećem upisnom roku  u školskoj 2018/19.  godini. Kompletan tekst konkursa možete pogledati na sledećem linku: Кonkurs za prijem studenata III upisni 2018-19