Tribina “Populaciona politika i natalitet”

Pozivamo sve profesore i studente Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu, da prisustvuju Tribini 14.06. 2018. god u 11,00 časova u Sali Skupštine grada.
Tema tribine: Populaciona politika i natalitet